Ruilen en retourneren

RUILEN EN RETOURNEREN

Het herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de
overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen
wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit
te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de
verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan
nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening
brengen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen
derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling
meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de
herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft
ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent
overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door
u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.
Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan
niet met inbegrip van het modelformulier, sturen naar info@projectjacuzzi.nl. Binnen
uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen.
Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.
Terugbetaling
Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen,
inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen vijf dagen terug. Wij
betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere
methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat
deze kosten maximaal € 12,00 zullen bedragen.
 producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, zoals .
 voor producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd
kunnen worden, zoals .
 zakelijke klanten.
Pagina 1 van 2
Modelformulier voor herroeping
(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan Online digi beheer, Albertcuypstraat 22 6814LD Arnhem, info@projectjacuzzi.nl
Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende:
 de verkoop van de volgende goederen:
 de levering van de volgende digitale inhoud:
 de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:
Besteld op* / Ontvangen op*:
Naam/Namen consument(en):
Adres consument(en):
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt
ingediend):
Datum:
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is
Pagina 2 van 2

GRATIS VERZENDING

Gratis verzending vanaf €99.

NIET GOED, GELD TERUG

Wij geven gewoon uw geld terug!

ONLINE KLANTENSERVICE

Vragen? Stel ze gerust!

AllEscort